Vitaliteitscafé Hessenpoort

Woensdag 11 januari j.l. hebben Janneke Coreé en Coert Peters een presentatie gegeven over WerkendZwolle aan de ondernemersvereniging Hessenpoort.

Deze lunchbijeenkomst was georganiseerd bij Tiem met als thema’s; vitaliteit, bereikbaarheid Hessenpoort, Human Capital en het stimuleren van het gebruiken van de fiets.

BuroVitaal heeft ons meegenomen in de betekenis van amplitief handelen, de fase nog voor het preventie van verzuim bij medewerkers. Als je van al jouw medewerkers inzichtelijk hebt hoe zij gelukkig en gezond kunnen blijven werken tot aan hun pensioen, dan zorgt dit voor een flinke reductie in de verzuimcijfers voor de komende jaren. Belangrijk hierbij is dat de teamleiders dit gesprek aangaan met hun werknemers.

Vanuit WerkendZwolle hebben wij  toegelicht wie we zijn. Ondernemersvereniging Hessenpoort wil ook graag meer kennis delen en hun werknemers ondersteunen bij eventuele uitstroom of herplaatsing van werknemers binnen Hessenpoort.

Het was een waardevolle bijeenkomst waar veel kennis is gedeeld en het netwerk is uitgebreid.

Hessenpoort