Werkbezoek Koningin Máxima aan Regio Zwolle

Werkbezoek Koningin Máxima aan Regio Zwolle

Koningin Máxima , lid van het Nederlands Comité voor ondernemerschap, heeft dinsdag 8 juni een werkbezoek gebracht aan Regio Zwolle. Het werkbezoek vond plaats op de Beerze Bulten en stond in het teken van de samenwerking in de regio om werknemers die hun baan verliezen snel weer aan het werk te kunnen helpen om werkgevers, getroffen door de crisis, te helpen bij de uitdagingen van vandaag, morgen en overmorgen.

Het werkbezoek begon met een gesprek met de eigenaar van het vakantiepark en ondernemers uit de touringcar- en bouwsector. De drie ondernemers vertelden over de impact van de coronacrisis op hun bedrijven. Allen zagen een afname van werk voor hun personeel. Een aantal van hen werd (tijdelijk) ondergebracht in andere sectoren. Door het afschalen van de coronamaatregelen kunnen de bedrijven weer, een deel, van hun werkzaamheden hervatten, maar kampen nu met een personeelstekort. Koningin Máxima herkende de uitdagingen en liet blijken de doe-mentaliteit van de ondernemers bij de aanpak van de personele vraagstukken te waarderen.

Bij het tweede gesprek sloten regionale partners aan die ondernemers ondersteunen in het kader van de crisis- en herstelaanpak van Regio Zwolle. Bob Seemann bracht, als voorzitter, WerkendZwolle onder de aandacht. Al 12,5 jaar, dus al ruim voor de huidige crisis, zien onze leden de toegevoegde waarde om samen de uitdagingen op de arbeidsmarkt aan te gaan.

Koningin Máxima houdt samen met de SER regelmatig werkbezoeken om zicht te krijgen op wat er speelt bij mkb ondernemers rond personele uitdagingen en welke regionale initiatieven er zijn om werkgevers, werkenden en werkzoekenden te helpen.

2021 foto werkbezoek