Werkbijeenkomst geldzorgen, een zaak voor werknemer en werkgever

Dinsdag 1 november jl. organiseerde WerkendZwolle een ontbijtsessie  en werkbijeenkomst in het vernieuwde pand van Countus, met als thema “financieel fitte werknemers”.

Met de hoge energieprijzen en steeds hoger wordende vaste lasten kunnen we er als werkgever niet om heen om onze werknemers juist te informeren over de mogelijkheden rondom financiële vitaliteit. Regina Koudijs van de gemeente Zwolle heeft de groep meegenomen in de mogelijkheden die er vanuit de gemeente Zwolle zijn omtrent subsidies, hulpinstanties en hoe je als werkgever signalen kan oppakken. Marc Samuels van VNO NCW is het gesprek aangegaan met de groep om op te halen welke problematiek er speelt bij de bedrijven.

Oplossingen als “eenmalige uitkeringen”, “WKR” en “arbeidsvoorwaarden” zijn onder andere de revue gepasseerd. Daarnaast werd er terecht opgemerkt dat de hulp vanuit werkgevers, zeker op financieel vlak, tot op zekere hoogte reikt en dat we met name naar de preventie moeten kijken. Hoe we de signalen van de werknemers kunnen opvangen en vervolgens hierover het gesprek aangaan met de werknemer.

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst met en heel actueel thema.

Financieel fitte werknemers