Werkbijeenkomst schijnzelfstandigheid

Donderdag 28 maart jl. vond de werkbijeenkomst over het thema ‘schijnzelfstandigheid’ plaats. Dit thema heeft o.a. betrekking op de vraag wanneer iemand wordt gekwalificeerd als een werknemer of zzp’er. Tijdens de bijeenkomst is er bewustzijn bij de leden gecreëerd en zijn de risico’s geschetst.

 

Jack Albers heeft stilgestaan bij de huidige wet- en regelgeving, de actuele jurisprudentie en het wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsverhouding.

Vervolgens heeft Bob Seemann de financiële risico’s in beeld gebracht wanneer bijvoorbeeld de overeenkomst van opdracht van kleur verschiet naar een arbeidsovereenkomst.

 

We kijken terug op een informatieve ochtend!

 

 

wz