Home

WerkendZwolle is een initiatief van, voor en door werkgevers met als doel werkgevers te ondersteunen bij het matchen van vraag en aanbod van personeel.

Iedere werkgever krijgt vroeg of laat te maken met werknemers die een ander loopbaanpad hebben uitgestippeld, uitvallen of boventallig zijn. Vaak leidt dit tot lange en kostbare trajecten. Bij WerkendZwolle slaan werkgevers uit de regio de handen ineen om deze werknemers op een soepele manier een nieuwe werkplek te bieden.

Niet de winst maar het werk staat voorop

Daarbij gaan we niet uit van commerciële tarieven voor het lidmaatschap, maar van kostendekkende. Hierbij is samenwerken op basis van vertrouwen een belangrijke factor.

Kennis van zaken bij Tiem

Lees meer

Teamvorming op afstand

Lees meer

WerkendZwolle 12,5 jaar

Lees meer